483,900
Đột Nhập Hiếp Dâm !
Quay về một ngồi có người đàn bà đơn thân đang sống một mình, một tên yêu râu xanh đã nổi máu dâm và tìm cách lên kế hoạch đột nhập căn nhà để giở trò đồi bại, hắn dùng tất để bịt mặt như những tên cướp is rồi lợi sức đàn ông để đè cô ra và đút chim vào lồn trong sự cưỡng bức.