380,981
Sang nhà bạn, được "mây mưa" với chị gái khát dục
Tôi đã hoàn thành kỳ thi cuối cùng, tôi và người bạn thân nhất của tôi đã được nhấn mạnh sau một thời gian dài sau một thời gian dài lo lắng, một kỳ thi khó khăn; Sau khi thảo luận về điều này, tôi đã chấp nhận nó ở nhà và chơi nó, và trong một vài ngày, tất nhiên, tôi đã xin phép gia đình tôi trước tiên. Bạn tôi sống với chị gái, cha mẹ cô ấy chết sớm, mặc dù ngôi nhà chỉ có hai người, nhưng khi tôi bước vào, có một cảm giác rất quen thuộc, như thể trong cuộc sống trước đây của tôi, cô ấy và chị gái của cô ấy đều giống nhau nhà. Vì vậy, chúng tôi chào và thảo luận một cách nhanh chóng với nhau. Trong suốt niềm vui, tôi hiểu rằng em gái của em gái tôi rất "ngon" và hấp dẫn.